پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سیستم های نوین آبیاری
بهمن ماه 1395

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته
دی ماه 1395

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران